Wazektomia – podwiązanie nasieniowodów

Wazektomia to zabieg, na który w Polsce decyduje się coraz więcej mężczyzn. Stanowi on bezpieczną i skuteczną formę męskiej antykoncepcji. Jak wygląda zabieg podwiąza-nia nasieniowodów? le trwa procedura? Jaki jest koszt podwiązania nasieniowodów?

Co to jest wazektomia? – definicja

Wazektomia to bezpieczna i skuteczna metoda antykoncepcji dla mężczyzn, która jest stosunkowo prostym zabiegiem chirurgicznym i nie wymaga specjalnego przygotowania. Za pomocą mikrochirurgii wykonywane jest przecięcie i podwiązanie nasieniowodów. Operacja podwiązania nasieniowodów może być wykonana w gabinecie zabiegowym w znieczuleniu miejscowym.

Jak wygląda i na czym polega zabieg wazektomii?

Zabieg polega na przecięciu skóry moszny w jednym lub dwóch miejscach i uwolnieniu nasieniowodów, które są następnie przecinane i podwiązywane lub koagulowane (prąd medyczny służący do zabliźnienia tkanek). Następnie nasieniowody są wsuwane do moszny, a na skórę zakładane są szwy, które z czasem się rozpuszczają (kilka tygodni). Blizny po zabiegu są niemal niewidoczne
Odmianą tej metody jest technika NO SCALPEL, czyli wazektomia bez skalpela. Przy tym zabiegu nie ma konieczności nacinania skóry, która jest jedynie rozsuwana specjalnym narzędziem. Dzięki temu pacjenci mają jeszcze wyższy poziom komfortu związany z przebytą wazektomią. Większość pacjentów wraca do swoich codziennych czynności już w kilka dni po zabiegu – z reguły decydują się na 2-3 dni odpoczynku od pracy. Jest to czas, kiedy pacjenci odczuwają coś, co zwykle nazywają dyskomfortem.

Jak długo trwa wazektomia?

Procedura podwiązania nasieniowodów trwa zazwyczaj około 20 minut. Warto jednak wskazać, że w zależności od anatomii przebiegu nasieniowodu zabieg może trwać dłużej.

Czy wazektomia jest bolesna?

Wazektomia to zabieg, który jest praktycznie bezbolesny. Po zabiegu jednak mogą poja-wić się dolegliwości bólowe, które można łagodzić środkami przeciwbólowymi, które do-stępne są bez recepty.

Ile kosztuje zabieg podwiązania nasieniowodów?

Cena wazektomii w Klinice Medifem w Warszawie wynosi 3500,00 zł. Niemniej jednak należy wskazać, że koszt ten jest orientacyjny. Ostateczna cena ustalana jest indywidu-alnie podczas konsultacji i kwalifikacji do zabiegu.

Czy wazektomia jest odwracalna?

W Stanach Zjednoczonych każdego roku ok 5% wazektomii jest odwracanych. Odwrócenie wazektomii to zabieg technicznie możliwy i wykonalny. Jest to jednak bardzo trudna, długa i kosztowna operacja. W doświadczonych zespołach chirurgicznych przywrócenie drożności nasieniowodów sięga blisko 100%. Należy jednak pamiętać, że samo przywrócenie plemników w nasieniu nie oznacza jeszcze ciąży i posiadania dzieci. Dlatego nale-ży podkreślić, że rewazektomia nie zawsze oznacza przywrócenia płodności.

Mity na temat wazektomii

Czy wazektomia jest szkodliwa? Czasami można trafić na rozmaite informacje dotyczące wazektomii, zwłaszcza w internecie. Część z nich jest absolutnie nieprawdziwa i niepotwierdzona. Nigdy nie udowodniono, żeby wazektomia podnosiła ryzyko zawału serca czy udaru i nie też ma związku z rozwojem miażdżycy. Wazektomia nie szkodzi, nigdy nie udowodniono wpływu wazektomii na ryzyko rozwoju raka prostaty. Doniesienia na ten temat są oparte, na słabej jakości badaniach. Żadne wytyczne naukowe towarzystw uro-logicznych czy andrologicznych nie wiążą wazektomii z ryzykiem tej choroby. W internecie można znaleźć również informacje wiążące wazektomię nawet z demencją. To rów-nież są błędnie wyciągane wnioski z badań naukowych o wątpliwej jakości, a co za tym idzie nie ma żadnych dowodów naukowych potwierdzających taką teorię. Co więcej, aby otrzymać dobrej jakości wiedzę medyczną na powyższe tematy potrzeba min. 10-20 lat badań i obserwacji pacjentów poddanych wazektomii a jak do tej pory nie ma żadnych przesłanek na ten temat.

Wskazania do wazektomii

Metoda ta jest przeznaczona dla mężczyzn, którzy są pewni, że nie chcą mieć więcej dzieci.

Przeciwwskazania do wazektomii

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia wazektomii jest:
• duży wodniak jąder,
• masywne zrosty pooperacyjne, powstałe po operacji żylaków lub przepukliny,
• duża przepuklina pachwinowa z przemieszczenim jelit do worka mosznowego,
• zakażenie narządów płciowych (jest to czasowe przeciwwskazanie – do momentu wy-leczenia zakażenia antybiotykami),
• zaburzenia krzepliwości krwi (nieleczona hemofilia).

Zalecenia przedoperacyjne

• W dniu zabiegu należy ogolić mosznę i jej najbliższą okolicę. W dniu zabiegu należy dokładnie umyć okolice intymne.
• Przed zabiegiem nie trzeba odstawiać kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polo-card, Aspirin Cardio) w dawce 75 mg. Jeżeli Pacjent przyjmuje taki lek w dawce wyż-szej, niż 75 mg należy skontaktować się z lekarzem, który przypisał ten lek. Lekarz wy-da zalecenia co do możliwości zmiany dawki na mniejszą.
• W przypadku przyjmowania innych leków zmniejszających krzepliwość krwi, należy skontaktować się z lekarzem, który przypisał taki lek. Lekarz zmieni wówczas przyjmo-wany lek na taki, który nie zwiększa ryzyka krwawienia.
• Podczas wizyty kwalifikującej do ewentualnego zabiegu konsultujący pacjenta specja-lista zapyta m.in. o:
• towarzyszące choroby. Konieczne jest przyniesienie całej posiadanej dokumenta-cji medycznej, nie tylko dotyczącej chorób leczonych obecnie, ale także dotyczącej rozpoznania i leczenia chorób przebytych w przeszłości.
• przyjmowane leki. Należy zabrać ze sobą spis leków wraz ze stosowanymi daw-kami lub opakowań tychże leków.
• w przypadku, gdy znane jest pacjentowi uczulenie na lek, konieczne jest, by znać/mieć zapisaną jego nazwę.

Co ważne, decyzja o operacji zawsze podejmowana jest indywidualnie z każdym pacjen-tem. Na tej podstawie ustalany jest zakres wymaganych do kwalifikacji badań.
Przygotowanie do zabiegu nie odbiega od tego, jakie jest wymagane przed każdą proce-durą chirurgiczną. Składa się ono głównie z badań krwi, które wykonywane są na około 2 tygodnie przed operacją. Wyniki badań w każdym przypadku weryfikowane są przez chi-rurga wykonującego zabieg, a także przez anestezjologa, który jest odpowiedzialny za przebieg znieczulenia.

Przebieg i opis zabiegu wazektomii

Wazektomię wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg wymaga niewielkiego przecięcia lub rozwarstwienia skóry moszny. Następnie przecina się nasieniowód, koagu-luje jego końce i zakłada na nie szwy lub klipsy. Po wykonaniu zabiegu zwykle nie trzeba zakładać szwów na skórę lub zakłada się tylko pojedynczy szew. Na skórę zakłada się niewielki opatrunek. Procedurę wykonuje się po obu stronach.

Zalecenia po zabiegu i rekonwalescencja

• Zwykle po 8 tygodniach od wazektomii w nasieniu nie znajduje się plemników. Nie-mniej jednak u niektórych mężczyzn pojedyncze plemniki w ejakulacie można znaleźć nawet do 6 miesięcy od zabiegu. Spowodowane jest to obecnością plemników w dro-gach wyprowadzających nasienie, które muszą „opróżnić się” z przechowywanych plemników. Należy pamiętać, że z dotychczas stosowanej antykoncepcji można zrezy-gnować dopiero po kontrolnym badaniu nasienia, w którym nie stwierdzi się już plem-ników! Pierwsze takie badanie można wykonać najwcześniej po 8 tygodniach. Jeżeli znajdą się w nim plemniki, kolejne badanie nasienia zaleca się wykonać po 12 tygo-dniach od zabiegu. Zlecając wykonanie badania kontrolnego dobrze jest poprosić w laboratorium o uproszczone badanie z zaznaczeniem, że miało się wykonaną wazek-tomię.
• Wskazane jest noszenie wygodnej bielizny i spodni tak, aby unikać dyskomfortu spo-wodowanego uciskiem i podrażnieniem.
• Czasami po zabiegu konieczne jest przyjmowanie antybiotyku przypisanego przez uro-loga.
• Kolejnego dnia po zabiegu można zdjąć opatrunki i wziąć prysznic. Zwykle nie ma ko-nieczności zakładania nowych opatrunków. Jeżeli utrzymuje się plamienie z rany, można założyć niewielkie plasterki z opatrunkiem.
• Kilka dni po zabiegu wskazana jest wizyta kontrolna u operującego lekarza.
• Przez ok. tydzień należy unikać intensywnego wysiłku, forsownego marszu, uprawia-nia sportu. Dobrze jest powstrzymać się od stosunków seksualnych w tym samym cza-sie. Oczywiście każdą z wymienionych form aktywności należy dostosować do indywi-dualnego odczuwania bólu i dyskomfortu
• Niewielki ból po zabiegu jest rzeczą normalną. Można z tego powodu przyjmować po-pularne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Jeżeli ból jest silny i nie ustępuje po przyjęciu takich leków, należy skontaktować się z Kliniką.
• W operowanym miejscu może powstać zasinienie (podbiegnięcie krwawe). Jest to normalne zjawisko, które ustępuje samoistnie po kilku dniach. Bardzo rzadko może w mosznie powstać duży krwiak (np. wielkości jajka) – w takim przypadku należy skontak-tować się z Kliniką.
• W razie wystąpienia gorączki, zaczerwienienia i obrzęku moszny, któremu towarzyszy wyraźny ból, należy skontaktować się z Kliniką.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda ból po zabiegu?

Ból po zabiegu jest niewielki, wcześnie można podjąć zwykłą aktywność i pracę. Dolegli-wości bólowe mogą być łagodzone doraźnym przyjmowaniem środków przeciwbólowych.

Czy po zabiegu mogę być trwale niepłodny?

Tak. Należy podkreślić, że konsekwencją zabiegu może być trwała niepłodność. W razie zmiany nastawienia pacjenta wobec własnej płodności i mimo wykonania zabiegu „od-wrócenia” wazektomii (tzw. rewazektomii), odzyskanie (powrót) płodności może być nie-możliwy. Dlatego kolejny raz powinno się podkreślić, że decyzję o wazektomii należy dobrze przemyśleć oraz – najlepiej – omówić ją z partnerką.

Czy zdarzają się niepowodzenia wazektomii?

Tak. W bardzo rzadkich przypadkach (od 0,1 do 0,6%) wazektomia nie powiedzie się. Dzieje się tak, gdyż u niektórych mężczyzn nasieniowody mają niezwykłą zdolność do regeneracji i odtworzenia swojej ciągłości. W takich przypadkach możliwe jest ponowne przeprowadzenie wazektomii. Z tego powodu należy pamiętać, że stosunki bez stosowa-nia innych metod antykoncepcji można odbywać dopiero po potwierdzeniu w badaniu nasienia braku plemników.

Czy wazektomia jest skuteczną metodą antykoncepcji? Jaka jest jej skuteczność?

Podwiązanie nasieniowodów to nie tylko bardzo skuteczna, ale również wygodna metoda antykoncepcji. Nie trzeba o niej pamiętać codziennie, jak przy tabletkach hormonalnych, ani przy okazji każdego współżycia, jak w przypadku prezerwatyw. Niemniej jednak, wa-zektomia nie daje 100% pewności antykoncepcji – jest jednak najbardziej skuteczną metodą zapobiegania ciąży – uważa się że jedynie 1-2 kobiety na 1000 zajdzie w ciążę w ciągu pierwszego roku od wykonania wazektomii u ich partnerów. Poddając się wazek-tomii należy pamiętać, że decydujemy się na metodę antykoncepcji TRWAŁEJ. Dlatego można rozważyć oddanie nasienia do banku i jego zamrożenie (tzw. krioprezerwacja na-sienia) przed wykonaniem zabiegu, jednak na wazektomię powinni decydować się tylko mężczyźni którzy nie planują już dzieci.

W jakim wieku można poddać się wazektomii?

Aby poddać się wazektomii pacjent musi mieć skończone 18 lat. Wiek nie jest jednak czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu zabiegu, procedura może być wykonana nawet w młodym wieku. Decyzja o poddaniu się wazektomii jest bardzo indywidualna. Powinna być dobrze przemyślana i omówiona z urologiem a przede wszystkim z partner-ką. Niezwykle istotnym czynnikiem jest świadomość pacjenta oraz ilość posiadanych dzieci.

Jakie badania należy wykonać przed wazektomią?

Na kilka dni przed zabiegiem należy wykonać i przynieść do Kliniki następujące badania:
• morfologia krwi
• koagulogram (APTT, PT, INR)
• HBsAg
Na 1-3 miesiące przed zabiegiem należy wykonać i przynieść do Kliniki badanie ogólne nasienia.

Jaki jest czas rekonwalescencji po zabiegu rekonwalescencji?

Okres powrotu do codziennych czynności jest bardzo krótki. Pacjenci zazwyczaj wraca-ją do normalnej aktywności po 2-3 dniach. W tym czasie należy ograniczyć wysiłek fi-zyczny.

Czy po wazektomii jest wytrysk? Jak wygląda?

Wazektomia to zabieg, który nie wpływa na poziom hormonów, wytrysk i jakość współżycia. Należy podkreślić, że zbieg zmniejsza objętość wytrysku jedynie o ok <5%.

Kiedy można uprawiać stosunek po wazektomii?

Wielu mężczyzn zastanawia się, kiedy można uprawiać sex po podwiązaniu nasienio-wodów. Po zabiegu wazektomii aktywność seksualną można wznowić po około 1-2 tygo-dniach. Do momentu otrzymania wyniku badania nasienia oceniającego skuteczność wazektomii należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne.

Jak długo działa wazektomia?

Wazektomia jest zabiegiem trwałym oznacza to, że mężczyźni poddający się wazektomii powinni być zdecydowani na tę metodę antykoncepcji do końca życia. U mniej niż 0,1% pacjentów poddanych wazektomii może dojść do tzw. rekanalizacji nasieniowodów, czyli do sytuacji gdy przecięte i podwiązane nasieniowody samoistnie zrastają się ponownie.

Czy wazektomia jest bezpieczna?

Wazektomia to bezpieczny i prosty zabieg, z którym wiąże się niewielkie ryzyko powikłań. Przeprowadzenie operacji nie ma wpływu na zdrowie pacjenta.

Najlepsi specjaliści

Dr hab. n. med. Piotr Dobroński Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.

Łukasz Kupis Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.

Poznaj cennik naszych zabiegów

Sprawdź cennik
Zadzwoń teraz