Operacja plastyczna wodniaka jądra

Wodniak jądra jest najczęstszą przyczyną bezbolesnego wzrostu objętości jądra. Choroba polega na nadmiernym gromadzeniu się płynu między osłonkami jądra. Występuje u oko-ło 1% mężczyzn (w tym 7-10% obustronnie).

Wodniak jądra jest schorzeniem, które wystąpić może zarówno u noworodka, jak i doro-słego mężczyzny. Niemniej jednak u dorosłych jedynym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny. Wodniaki podzielić można na pierwotne – o nieustalonej przyczynie – oraz wtórne, jako objaw towarzyszący guzowi jądra, a także jako powikłanie po przebytym skrę-cie jądra, urazie, infekcji czy operacji żylaków powrózka nasiennego czy przepukliny. Wodniak jądra zdecydowanie częściej występuję u mężczyzn z problemem niepłodności (3-16%). Może być on przyczyną gorszego krążenia krwi w jądrze poprzez ucisk na po-wrózek nasienny, zwiększać temperaturę wokół jądra, a tym samym obniżać jakość pro-dukowanych przez jądro plemników.

Na czym polega i jak wygląda operacja usunięcia wodniaka jądra?

Najlepszym sposobem leczenia wodniaka jądra jest leczenie operacyjne. Zabieg polega na opróżnieniu worka wodniaka z płynu i usunięciu worka na drodze chirurgicznej. Sku-teczność leczenia zabiegowego jest bliska 100%, nawroty zdarzają się bardzo rzadko, a odsetek zadowolonych z efektu operacji pacjentów jest bardzo wysoki.

Istnieją dwie metody usuwania wodniaka jądra:
• operacja techniką Winkelmanna – procedura polega na wykonaniu cięcia na skórze w obrębie pachwiny i górnej części moszny, co umożliwia wyodrębnienie powrózka na-siennego. Następnie wodniak i jądro zostają wypreparowane przez operatora z moszny i wydobyte poza ranę. Kolejnym etapem procedury jest przystąpienie do wstawienia ją-dra przez otwartą ranę przy jednoczesnym stosowaniu ucisku na mosznę. W później-szym etapie procedury lekarz dokonuje przecięcia osłonki jądra oraz przemieszcza je aż do ich zagięcia. Otoczka worka wodniaka utworzona przez błonę podstawną jądra wy-preparowywana jest do górnej granicy wodniaka. Kolejnym etapem jest usunięcie pły-nu, który jest zgromadzony w wodniaku. Dokonywane jest to poprzez nakłucie lub punktowe nacięcie otoczki wodniaka. Po usunięciu płynu operator dokonuje podłużne-go nacięcia całej ściany wodniaka, wywija na zewnętrzną stronę wewnętrzne osłonki jądra i zeszywa je ze sobą. Ostatnim etapem zabiegu jest zeszycie wewnętrznej powięzi nasiennej, podskórnej tkanki tłuszczowej i zewnętrznej powłoki skóry. Niekiedy ko-nieczne jest pozostawienie drenu celem oczyszczenia moszny.
• operacja techniką Bergmanna – procedura przebiega w podobny sposób, jak w przy-padku operacji sposobem Winkelmanna. Rozpoczyna się od nacięcia skóry po zmie-nionej stronie u nasady moszny. W kolejnym etapie lokalizowany jest powrózek na-sienny. Następnie wypreparowuje oraz wydostaje się jądro objęte wodniakiem poza ra-nę operacyjną. Operator w dalszej kolejności dokonuje wycięć dalszych osłonek jądra do momentu dotarcia do worka wodniaka (stworzonego przez błonę pochwową jądra), po czym usuwany jest płyn z wodniaka jądra oraz dokonywane jest przecięcie ściany wodniaka wraz z usunięciem błony pochwowej. Ostatnim etapem procedury chirurgicz-nej jest zamknięcie rany operacyjnej i pozostawienie w niej drenu.

Ile trwa operacja usuwania wodniaka jądra?

Czas trwania operacji wodniaka wynosi około 30-60 minut, a sama procedura może wy-magać pozostawienia drenu (łuski) w mosznie na 1-2 dni po operacji. Powrót do pełnej sprawności fizycznej trwa z reguły nie więcej niż 2 tygodnie.

Czy operacja wodniaka jądra jest bolesna?

Operacja usuwania wodniaka jądra przeprowadzana jest w znieczuleniu. Dlatego też zabieg jest dla pacjenta całkowicie bezbolesny. Niemniej jednak po operacji mo-gą pojawić się dolegliwości bólowe, które mogą być łagodzone doraźnie przyjmowanymi lekami przeciwbólowymi.

Czy konieczna jest operacja wodniaka jądra?

Rozpoznanie wodniaka jądra stawiane jest na podstawie badania lekarskiego i wykona-nego USG moszny. W USG widoczny jest jako bezechowa przestrzeń wokół jądra.
Poza pogorszeniem funkcji jądra wodniak jest zaburzeniem estetycznym. Oba te proble-my są wskazaniem do leczenia operacyjnego wodniaka.

Alternatywą dla leczenia operacyjnego jest punkcja wodniaka – technika ta jednak ze względu na znacznie wyższy odsetek nawrotów jest zarezerwowana dla pacjentów, któ-rzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą być operowani.

Jaka jest cena operacji wodniaka jądra?

Mężczyźni z problemem wodniaka jądra zastanawiają się, ile kosztuje operacja wodniaka jądra. Koszt operacji plastycznej wodniaka jądra w Klinie Medifem w Warszawie wynosi 7000,00 zł.

Wskazania do operacji plastycznej wodniaka jądra

Kiedy operować wodniaka jądra? Wskazaniem do przeprowadzenia operacji plastycznej wodniaka jądra jest rozpoznany wodniak jądra, czyli nagromadzenie się płynu surowi-czego między osłonkami jądra, które powoduje ból, a także skutkuje pogorszeniem jakości i komfortu funkcjonowania. Głównym wskazaniem do operacji plastycznej wodniaka jądra jest zatem dyskomfort powodowany przez chorobę.

Przeciwwskazania do operacji plastycznej wodniaka jądra

Jedynym przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego wodniaka może być zaawanso-wany wiek lub liczne obciążenia ogólne będące przeciwwskazaniem raczej do znieczu-lenia koniecznego do operacji.

Zalecenia przedoperacyjne

Jak wygląda przygotowanie do operacji wodniaka jądra? Przeprowadzenie zabiegu usu-nięcia wodniaka jądra zawsze podejmowane jest indywidualnie z każdym pacjentem,a poprzedza go konsultacja chirurgiczna, podczas której lekarz kwalifikuje pacjenta do ope-racji oraz USG. Na tej podstawie ustalany jest zakres wymaganych do kwalifikacji badań. Zwykle na 2 tygodnie przed zabiegiem konieczne jest wykonanie badań krwi – morfologii, elektrolitów, układu krzepnięcia, przeciwciał ANTY-HCV, antygenu HBs, grupy krwi, glu-kozy i kreatyniny. Wyniki badań w każdym przypadku weryfikowane są przez chirurga wykonującego zabieg, a także przez anestezjologa, który jest odpowiedzialny za przebieg znieczulenia. Dodatkowo na kilka dni przed zabiegiem należy odstawić leki przeciwza-krzepowe. Przed zabiegiem należy ogolić operowaną okolicę – mosznę.

Okres pooperacyjny – jakie są zalecenia po operacji wodniaka jądra?

Jak postępować po usunięciu wodniaka? Jakie są zalecenia po operacji wodniaka jądra? Operacja wodniaka jądra wiąże się z określonym postępowaniem po zabiegu. Po operacji wodniaka jądra należy prowadzić oszczędzający tryb życia i ograniczyć aktywność fizycz-ną. Zalecane jest również noszenie obcisłej bielizny, celem przyspieszenia wchłaniania obrzęku moszny.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wyglada rekonwalescencja po operacji wodniaka jądra?

Rekonwalescencja po usuwaniu wodniaka jądra wynosi zazwyczaj 2 tygodnie, jednak czas ten jest indywidualny dla każdego pacjenta. Wizyta kontrolna powinna odbyć się w ciągu 7-10 dni od zabiegu. Blizna po operacji wodniaka jądra jest niemal niewidoczna.

Jakie mogą być powikłania i komplikacje po operacji wodniaka jądra?

Operacja wodniaka jądra, jak każdy inny zabieg chirurgiczny, wiąże się z wystąpieniem powikłań. Najczęściej pojawia się ból i opuchlizna jądra oraz obrzęk moszny, który ustę-puje samoistnie. Do poważnych powikłań dochodzi niezwykle rzadko. Wśród możliwych skutków niepożądanych wymienić należy krwawienie z rany pooperacyjnej, gorączkę, zapalenie jądra, zakażenie rany pooperacyjnej, wyciek ropny z jądra, wystąpienie krwiaka moszny czy nawrót wodniaka jądra.

Kiedy można zacząć uprawiać sex po operacji wodniaka jadra?

Po operacji usunięcia wodniaka jądra seks można uprawiać zazwyczaj po 2-4 tygodniach od zabiegu, dotyczy to również masturbacji. Należy podkreślić jednak, że czas wstrze-mięźliwości seksualnej uzależniony jest od gojenia się rany.

Czy po operacji wodniaka jądra można mieć dzieci?

Tak. Istnieją dane naukowe sugerujące negatywny wpływ wodniaka na funkcję tkanki jądra i tym samem obniżenie jakości nasienia. Uważa się jednak, że operacja wodniaka jądra może mieć wręcz korzystny wpływ na funkcję jądra.

Najlepsi specjaliści

Dr hab. n. med. Piotr Dobroński Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.

Łukasz Kupis Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.

Poznaj cennik naszych zabiegów

Sprawdź cennik
Zadzwoń teraz