Polityka prywatności

25 maja 2018 r. wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. Klinika Kobiet Medifem informuje, że przetwarza Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu rejestracji. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i szanujemy Twoje prawo do prywatności. Zapoznaj się z zasadami, na jakich będziemy przetwarzać Twoje dane.

1. W związku z posiadaniem przez Ciebie karty pacjenta, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Klinika Kobiet Medifem Andrzej Barwijuk oraz Klinika Kobiet Medifem S.C. Andrzej Barwijuk i Michał Barwijuk z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-884) przy ul. Puławskiej 488 (dalej jako „Medifem”).

2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie pismnej, internetowej lub ustnej podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej wizyty w klinice.

3. Dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

objęcia umową opieki medycznej,
założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej,
dokonywania rozliczeń z Pacjentem oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Pacjenta usługę medyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
obsłużenia reklamacji, jeśli wpłyną,
przekazania materiałów promujących nasze produkty i usługi,
wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniających dane pacjenta;
wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem danych Pacjentów;
obrony przed roszczeniem Pacjentów (lub bliskich Pacjenta), związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej;
dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów, a także zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilnąw związku z wypłatą na rzecz Pacjenta (lub na rzecz bliskich Pacjenta) odszkodowania,zadośćuczynienia lub renty;
wykazania przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Pacjentem lub na rzecz Pacjenta umowy o świadczenie usług medycznych;
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszych placówek).
4. Twoje dane przetwarzane będą do momentu ich zastrzeżenia, przy czym w przypadku dokonania jakichkolwiek transakcji lub ewidencji medycznej, dane związane
z transakcją, konsultacją, operacją czy zabiegiem, w zależności od jej rodzaju, mogą być przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych do 6 lat od chwili zaistnienia.

5. Podane przez Ciebie w momencie rejestracji dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Masz zawsze prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. Masz także prawo do przenoszenia danych.

7. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub komunikację marketingową, pisząc na adres naszej kliniki lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail klinika@medifem.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest dobrowolne i zależy jedynie od Twojej zgody, jest jednak warunkiem niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie będzie możliwe korzystanie z wymienionych w powyższym zdaniu usług. Cofnięcie zgody na komunikację marketingową pozostawia moliwość udzielania świadczeń zdrowotnych i powiadomień ich dotyczących. Ogranicza natomiast możliwość w zakresie kontaktu w celu przedstawienia oferty, informacji o nowych warunkach finansowych lub nowych usługach dostępnych w Medifem i podmiotach współpracujących.

9. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.medifem.pl, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

10. Rejestracja interneowa pacjenta odbywa się przez syfrowane połączenie ssl. Dane przechowywane są na serwerach nazwa.pl na podstawie umowy z Erecepcja.pl, systemu do intenetowej rejestracji pacjentów. Za bezpieczeństwo danych odpowiada erecepcja.pl.- Dux Company Piotr Jędrzejczyk, Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, NIP 7282194851.

11. Możesz skontaktować się z Medifem, w tym z osobą pełniącą w Medifem obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail klinika@medifem.pl.

logo Medifem
Klinika Kobiet Medifem
ul. Puławska 488
02-884 Warszawa www.medifem.pl
tel. 732 787 577
email: klinika@medifem.pl