PANS/PANDAS

Ostatnio uwaga naukowców zwrócona jest na zespoły PANS i PANDAS.

PANDAS stanowi skrót od Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections (Dziecięce autoimmunologiczne neuropyschiatryczne zaburzenia związane z infekcjami streptokokowymi). Pojęcie to jest wykorzystywane do opisania podgrupy dzieci i nastolatków, u których w następstwie infekcji paciorkowców z grupy A, takich jak angina, doszło do nagłego pojawienia się ostrych zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ang. Obsessive-Compulsive Disorders – OCD) oraz/lub tików. W sposób typowy chorobie tej towarzyszą dodatkowe objawy, takie jakie można zaobserwować przy zespole PANS.

PANS oznacza Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (Zespół ostrych dziecięcych zaburzeń neuropsychiatrycznych) i obejmuje wszystkie przypadki nagłego pojawienia się zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), którym towarzyszą co najmniej 2 wymienione poniżej objawy chorób współistniejących. Odmiennie w stosunku do PANDAS, zespół PANS nie wymaga przejścia uprzedniej infekcji paciorkowcowej. Podczas, gdy zespół PANS jest diagnozowany klinicznie, uważa się, że objawy stanowią wynik odpowiedzi immunologicznej na jedną lub kilka infekcji bakteryjnych lub wirusowych, które wytwarzają autoimmunologiczne przeciwciała atakujące mózg. Infekcje bakteryjne lub wirusowe obejmują zwłaszcza anginę, atypowe zapalenie płuc (Mycoplasma pneumoniae), grypę, zapalenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenie zatok. Stres psychospołeczny może również powodować nasilenie objawów.

 

Poprawa podstawowych objawów PANDAS jest możliwa również przy zastosowaniu immunoterapii, takiej jak dożylne preparaty immunoglobulin (IVIG).

Stosuje się ją w umiarkowanych i ciężkich przypadkach, u których obserwuje się postępujące zaburzenia. Według Susan Swedo dożylne preparaty immunoglobulin powinny być podawane razem z terapią antybiotykową. Należy pamiętać, że immunoglobuliny w Stanach Zjednoczonych są powszechnie refundowane przez Firmy Ubezpieczeniowe, jednak w Europie polityka zdrowotna jest inna. Z pewnością przetoczenia immunoglobulin są obarczone są ryzykiem powikłań. W trakcie przetoczeń często występuje silne złe samopoczucie, mdłości, wymioty i bóle głowy.

Immunoglobuliny są jednym z wielu kierunków, stosowanych w leczeniu PANS/PANDAS jednak nie są „magicznym rozwiązaniem” – powinny być rozpatrywane jako „ostatnia deska ratunku” i poprzedzone innym leczeniem oraz stosowane w leczeniu skojarzonym. Jest to leczenie bardzo kosztowne. Inwazyjne terapie muszą być uzasadnione. Terapia immunologiczna nie pomaga w tradycyjnym OCD z początkiem w wieku dziecięcym i może powodować skutki uboczne. Pomaga jedynie w przypadkach, gdy jest zapalenie Ośrodkowego Układu Nerwowego na tle autoimmunologicznym.

Najlepsi specjaliści

Michał Barwijuk Ginekolog plastyczny, specjalista położnictwa i ginekologii, szkoleniowiec i wykładowca

Tadeusz Issat Specjalista położnictwa i ginekologii, szkoleniowiec i wykładowca

Anna Kasielska-Trojan Specjalista chirurgii plastycznej

Tomasz Zawadzki Chirurg plastyczny

Antonina Lisowska Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Maciej Łapoć Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Monika Jusińska Fizjoterapeutka

Dr hab. n. med. Piotr Dobroński Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.

Łukasz Kupis Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.

Adrianna Bojarczuk Dietetyk kliniczny

Karolina Kowalczyk

Katarzyna Kornet Położna, pielęgniarka

Małgorzata Nowicka Specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Tomasz Oleksik Specjalizant położnictwa i ginekologii

Poznaj cennik naszych zabiegów

Sprawdź cennik
Zadzwoń teraz