Dr hab. n. med. Piotr Dobroński

Specjalista urologii i andrologii. Szkoleniowiec i wykładowca.
Umów wizytę

Doktor habilitowany nauk medycznych. Posiada polską i europejską (Fellow of the European Board of Urology) specjalizację z urologii, jest specjalistą Io z chirurgii ogólnej. W 2019 uzyskał certyfikat androloga klinicznego Polskiego Towarzystwa Andrologii. Jest urologiem legitymującym się ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Katedrze i Klinice Urologii Warszawskiej Akademii Medycznej oraz Oddziale Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Obecnie jest zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wielokrotnie przebywał na stażach i szkoleniach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Holandii, Niemczech, Austrii i we Włoszech.

Pelne CV

 

WYKSZTAŁCENE

         2019                     Certyfikat Androlog Kliniczny Polskiego Towarzystwa Andrologii

         2013                   Stopień doktora habilitowanego – Wiodący temat :Nietrzymanie moczu II  Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

         2002

 

Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem  “Odległe wyniki anatomiczne i czynnościowe cystowaginoplastyki w zespole Mayera – Rokitansky’ego – Kustnera – Hausera  “ II  Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 1998Specjalizacja z urologii polska i europejska (Fellow of the European Board of Urology)
1994Specjalizacja I st z chirurgii ogólnej
  1989Dyplom lekarza z wyróżnieniem  w Warszawskiej Akademii Medycznej
1982  –    1989Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej

 

STAŻ I REZYDENTURA

 

1994  –  1998Rezydentura do specjalizacji z urologii

Katedra I Klinika Urologii Warszawskiej Akademii Medycznej
Kierownik : Prof. Andrzej Borkowski

1992  – 1994Staż z chirurgii ogólnej

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii

Warszawskiej Akademii Medycznej ;Kierownik : Prof. Tadeusz Tołłoczko

1990  – 1991Product & Sales Manager produktów urologicznych I anestezjologicznych  w B. Braun Melsungen AG ( Niemcy)
1989  – 1990Staż podyplomowy

zatrudniony w   i Klinice Ginekologii i Położnictwa  Warszawskiej Akademii Medycznej ;  Kierownik : Prof. Zbigniew Sternadel

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014-                              Adiunkt hab, zastępca kierownika Katedry i Kliniki  Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ;Kierownik  : Prof. Piotr Radziszewski

2008-2014                    Starszy asystent  ,  Oddział Urologii , Szpital Bielański w Warszawie

2004-2008Ordynator oddziału  Katedra I Klinika Urologii Warszawskiej Akademii Medycznej ; Kierownik : Prof. Andrzej Borkowski
1998-2004Asystent, adiunkt  Katedra i Klinika Urologii Warszawskiej Akademii Medycznej ; Kierownik : Prof. Andrzej Borkowski

 

DYDAKTYKA

Promotor rozprawy doktorskiej :1 , dr n med. Łukasz Kupis „Poszukiwanie etiologii wirusowej żylaków powrózka nasiennego”

Nauczanie przed i  podyplomowe urologii w językach polskim i angielskim (WUM,CMKP) od 1990

DZIAŁALNOŚC NAUKOWA I PUBLIKACJE

Około 60  artykułów,  22  rozdziałów do książek, 2 w druku,  1 książka, ; 75 abstraktów;  około 230 doniesień zjazdowych (pełna lista na życzenie)

UDZIAŁ W BADANIACH KLLINICZNYCH

Badanie  ALFIN (BPH)  – ALFUZOSIN 2,5 mg I  5 mg  bid

AUTOCATH (wysiłkowe nietrzymanie moczu kobiet)

UPOS (urinary incontinence portable system)

Członek  Pan-European  Expert Panel  badania  TRIUMPH (BPH)

Powtórna biopsja stercza (badanie wieloośrodkowe europejskie)

Wartość   complex PSA (cPSA) w wykrywaniu  raka stercza (badanie wieloośrodkowe europejskie)

Ultrasonograficzna ocena wagi pęcherza moczowego  u chorych z łagodnym rozrostem stercza

Dopęcherzowe leczenie nienaciekającego raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego pojedynczą wlewką chemioterapeutyku  (Badanie SP 611 )

Badanie Zometa (Novartis) w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych z rakiem stercza

Eligard study (ICELAND)

Badanie  ARAGON /Spartan/ antiandrogen drugiej generacji u chorych z rakiem stercza bez przerzutów odległych (trwające)

 

STYPENDIA , KURSY ,  STAŻE ZAGRANICZNE

2019                            Kursy  andrologii klinicznej PTA (Łódź i Poznań)

2019                            Uczestnik  Programu Erasmus + (Visiting Professor) Klinika Urologii  of Uniwersytetu w Porto , Portugalia

2017                            Uczestnik  Programu Erasmus + (Visiting Professor) Klinika Urologii  of Uniwersytetu w Sienie , Włochy

2012-2013                Kursy  “Podstawy andrologii” I “Endokrynologia w andrologii”  , Klinika Andrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , (akredytowane centrum Europejskiej Akademii Andrologii , EAA  Kierownik  Prof Krzysztof Kula)

2009  i 2018             Staż w  Turek Clinic, San Francisco, CA, USA Kierownik : Prof Paul Turek             (chirurgia niepłodności męskiej)

2007                           Uczestnik  Programu Erasmus (Visiting Professor) Klinika Urologii  of Uniwersytetu w Perugii, Włochy, Kierownik  Prof Massimo Porena

    1999Uczestnik wymiany międzynarodowej Europejsko  Amerykańskiej “ 1999 American Tour of AUA/EAU Academic Exchange Program”
  1999Stypendium MZiOS i Austriackiego Biura Wymiany Międzynarodowej – laparoskopia w  urologii  , Uniwersytet w Innsbrucku,  Austria. Pod kierunkiem : Prof Gunter Janetschek, Kierownik : Prof. Georg Bartsch
 1998Staż w  Prostate Disease Center Kliniki    Urologii  Uniwersytetu Wiedeńskiego  w  Algemeines Krankenhaus. Wiedeń, Austria, Dyrektor centrum :Bob Djavan,Kierownik : Prof. M. Marberger.
 1998Szkolenie European School of Urology  Masterclass on Diagnosis and Treatment of Urinary Incontinence in the Female. Taormina , Włochy. Kierownik :Christopher Chapple
1998Kurs American Urological Association / Journal of Urology Peer Review Seminar, Amsterdam, Holandia (recenzowanie publikacji naukowych)
1998Szkolenie w  laparoskopii  (4 tygodnie) ,Klinika  Urologii   Uniwersytetu w  Innsbrucku University,  Austria, pod kierunkiem : Prof Gunter Janetschek Head: Kierownik . Georg Bartsch
1996Kurs 1st EBU Annual European Course in Urology, Rzym, Włochy
1996Kurs  minimalnie inwazyjnej urologii , Instituto di Urologia, IRCCS Ospedale Maggiore, Mediolan, Włochy, Kierownik : Prof. E. Pisani
1996Laparoscopic training on pigs -urologic laparoscopy (two days) Beichlingen, Germany.  Course organized by D.Fahlenkamp, MD ,  Department of Urology of Humboldt University, Charite Hospital, Berlin, Germany Head:Prof. Stefan Loening
1995Uczestnik The Salzburg – Cornell Seminar in Urology, Salzburg, Austria (Klinika  Urologii  The New York Hospital Cornell Medical Center, New York, USA; Americo-Austrian Foundation, Klinika  Urologii  Salzburg Hospital I Fundacja  Sorosa Przewodniczący :Prof.E. D. Vaughan Jr.(Cornell, NY, USA), Prof. J. Frick (Salzburg, Austria)
1995Staż z urologii  (2 tyg ), Departement d’Urologie CMC de la Porte de Choisy, Paryż, Francja,  Kierownik : Prof. Guy Vallancien
1993Staż z laparoskopii w ginekologii  & chirurgii  (3 dnbi ), Fleetinsel Klinik, Hamburg, Niemcy, Kierownik  Prof. Michael  Albrecht
 1987Staż studencki (2 mies ) ,Carletonville Hospital of Gold Fields of South Africa Ltd., Transvaal, Carletonville , RPA
1986Wymiana studencka  (1 mies ), IFMSA ‘  – ,Hospital Universitario Moreno de Mora,, Medical Faculty  of University of Cadiz, Kadyks, Hiszpania

CERTYFIKATY LICENCJE

Specjalizacja z urologii , nr  26026/33/I/1998

EBU Certificate  1792

 

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY

2019                                Srebrny Krzyż Zasługi

2007                        Nagroda dydaktyczna zespołowa I stopnia Rektora AM za     „Współautorstwo, opracowanie i wydanie podręcznika dla  studentów medycyny pt „Urologia” 29,10,2007

 

2004

 

Wyróżnienie Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk w konkursie im. Aurelii Baczko za najlepszą prace doktorską w dziedzinie medycyny klinicznej i zabiegowej w 2004 r.

2003Nagroda im. Prof. Józefa Brudzińskiego ufundowana przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie za rozprawę doktorską uznaną za najlepszą w roku akademickim 2002/2003 na II Wydziale AM w Warszawie (17.11.2003)
2003Nagroda Rektora AM w W-wie (3 st zespołowa) za współautorstwo pracy “Complexed  prostate specific-antigen, complexed  prostate specific-antigen density of total and transition zone, complexed/total   prostate specific-antigen ratio, free to total prostate specific-antigen ratio , density of total and transition zone prostate specific-antigen : results of the prospective multicenter European trial” Urology, 2002; 60 (supl 4A):4-9 (17.11.2003)
2003Nagroda im Prof. Tadeusza Krzeskiego za najlepszą pracę doktorską z urologii obronioną w  2002 r przyznawana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Urologicznego (14/06/2003)
2002Nagroda Rektora AM w W-wie (1 st zespołowa) za osiągnięcia w dziedzinie międzynarodowych badań wieloośrodkowych i publikacje dotyczące  chorób stercza
2002Nagroda za najlepszą prezentację na 2 Spotkaniu Śrdokowoeuropejskim European School of Urology , Bratysława, Słowacja 18-19/10/2002 (Praca: Sexual life of women with Mayer-Rokitansky syndrome (MRS) after cystovaginoplasty (CVP) – a controlled , mailed questionnaire staudy. P, Dobroński , M Czaplicki, P Radziszewski, A Borkowski)
2000Nagroda EAU za najlepszą prezentację ustną z urologii dziecięcej na XV Zjeździe Naukowym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (praca „Cystovaginoplasty for vaginal agenesis in Mayer – Rokitansky syndrome”)
1999Nagroda Rektora AM II st za pracę „Long term subjective results of MMK procedure” opublikowaną w European Urology
  1987  –   1988Stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

za osiągnięte wyniki w nauce i pracę naukową

 

 

CZŁONKOSTWA W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I ZAWODOWYCH

Były członek  Komitetu Naukowego ( Scientific Committee) Europejskiego Towarzystwa                Urologicznego  ( European Association of Urology)  (2000-2008)

Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2012-)

Członek  Polskiego Towarzystwa Urologicznego  od 1992

Członek  Europejskiego Towarzystwa     Urologicznego  od 1995

Członek  Oddziału Warszawskiego Okręgowej Izby Lekarskiej  od  1990

Członek  polskiego Towarzystwa Andrologicznego od   2012

 

 

 

 

Umów się na wizytę

Kontakt

ul. Puławska 488
02-884 Warszawa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 9:00 - 19:00.
Piątek: 9:00 - 15:00

W sprawach pilnych lub zagrożenia życia
prosimy o kontakt pod numerem tel. 698 399 999‬.

Umów się na konsultacje do dowolnego specjalisty online

Szybko, bez kolejek przez całą dobę!

Wybierz termin konsultacji