Marek Ryszard Litmanowiczimmunolog, ginekolog

Marek Litmanowicz

Marek Litmanowicz

Marek Litmanowicz

Dr nauk medycznych
Specjalizacja: Ginekologia i Położnictwo
+ certyfikat z Immunologii wydany przez Naukowo-Badawczy Instytut Immunopatologii w Moskwie

 

umów wizytę

Doświadczenie

Lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista z ginekologii i położnictwa od 1985 roku. Specjalizuje się w operacjach endoskopowych (laparoskopie, histeroskopie), ultrasonografii położniczej i ginekologicznej, a centrum zainteresowania to pacjentki z poronieniami nawykowymi, niewyjaśnioną niepłodnością oraz wszystkie pacjentki ciężarne i ginekologiczne ze współistniejącymi chorobami na tle immunologicznym.

 

Lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista z ginekologii i położnictwa od 1985 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Zakładzie Genetyki Centrum Zdrowia Dziecka w roku 1986, będąc współtwórcą I programu wczesnej diagnostyki prenatalnej w Polsce (biopsja trofoblastu). Od roku 1994 do 2005 ordynator kolejno Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala Śródmiejskiego na Solcu i Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Od roku 2006 współpracownik prestiżowego Naukowo-Badawczego Instytutu Immunopatologii w Moskwie. Autor 20 prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz kilkunastu wykładów na temat nowoczesnej immunologii w wielu ośrodkach polskich oraz w Słowenii i Rosji. Brał udział w wielu kongresach międzynarodowych i krajowych. Zaliczył staże zagraniczne w Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie, Frankfurcie n/Menem, Coimbrze (Portugalia) i Moskwie. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i członek-założyciel, a także wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Posiada certyfikat immunologa z Instytutu Immunopatologii w Moskwie. Odznaczony medalem Pawła Erlicha za osiągnięcia naukowe przez moskiewska Akademię Nauk Naturalnych (2010). Specjalizuje się w operacjach endoskopowych (laparoskopie, histeroskopie), ultrasonografii położniczej i ginekologicznej, a centrum zainteresowania to pacjentki z poronieniami nawykowymi, niewyjaśnioną niepłodnością oraz wszystkie pacjentki ciężarne i ginekologiczne ze współistniejącymi chorobami na tle immunologicznym. Autor powieści beletrystycznej „Apsara”, wydanej w 2011 r. przez „Świat Książki”.

I. Szkolenie

1979 – Ukończenie Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
1983 – 1985 – I & II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa
1986 – Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; tytuł rozprawy: Analiza ultrasonograficzna wczesnej ciąży w aspekcie oceny biopsji trofoblastu – promotor prof. L. Wiśniewski
1989 – Stypendium na Uniwersytecie im Erazma w Rotterdamie na Wydziale Biochemii i Genetyki Klinicznej, pod kierunkiem Prof. H. Galjaarda (3 miesiące)
1996 – Kurs laparoskopii operacyjnej w Coimbrze (Portugalia)
2005 – Kurs histeroskopii operacyjnej metodą Betocchiego w Warszawie
1996 – 2009 – Kilka jednodniowych kursów i szkoleń w Polsce (Uroginekologia, Niewydolność układu żylnego kk. dolnych, Leczenie i profilaktyka niedokrwistości, Hormonalna Terapia Zastępcza, i in.).
2006 – 2008 – Trzy staże szkoleniowe w Naukowo-Badawczym Instytucie Immunopatologii w Moskwie (kier. Prof. M. Abidov)
2012 – 2014 – Kursy w zakresie ginekologii plastycznej (Klinika Medifem, Warszawa)

II. Zatrudnienie

1979 – 2001: Szpital Śródmiejski w Warszawie, Oddział Ginekologiczno-Położniczy:
1979 – 83 staż i młodszy asystent
1983 – 85 asystent
1985 – 94 starszy asystent / specjalista
1994 – 96 p/o Ordynatora Oddziału
1996 – 2001.I.31 Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Śródmiejskiego
2001.II – 2004.XII.31 Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie:
2001.II – 2004.II Główny Konsultant ds. Położnictwa i Patologii Ciąży
2004.II – 2004.XII.31 p/o Ordynatora Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży

Od II / 2005 roku nieprzerwana praca (na podstawie umów cywilno-prawnych) w licznych Centrach Medycznych i Klinikach prywatnych oraz w SPZOZ Mińsk Maz., etc.:
2005.II – 2006.II: SPZOZ dla Szkół Wyższych, W-wa, Mochnackiego 10 – Konsultant ginekolog
Od 2005.II – Praca w prywatnych Centrach Medycznych (Enel-Med, Lux Med, ADAD, City Clinic) oraz Klinikach Operacyjnych (Iatros, Medifem) – tamże wykonuję operacje ginekologiczne i położnicze do dnia dzisiejszego.
Od 2005.V – Współpraca konsultacyjna z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym w Mińsku Mazowieckim (dyżury, porody, operacje, laparoskopie, etc.)
Od 2005. VI – Współpraca z Naukowo-Badawczym Instytutem Immunopatologii w Moskwie, kierownik, prof. M. Abidov, w tym:

kilkakrotne staże szkoleniowe w Moskwie i Nalcziku (certyfikat potwierdzający odbycie stażów oraz posiadane umiejętności, uprawniający mnie do leczenia immunologicznego)
tłumaczenie wykładów prof. Abidova na język polski i uczestniczenie w jego wykładach w licznych klinicznych ośrodkach w Polsce oraz własna polska prezentacja nowych metod leczenia immunologicznego w wybranych chorobach
wdrożenie szerokiej i nowatorskiej diagnostyki immunologicznej z możliwością konsultacji i interpretacji wyników
wdrożenie leczenia immunomodulacyjnego unikalnym preparatem, wynalezionym i opatentowanym przez prof. Abidova.
współpraca przy opracowywaniu patentów zgłoszonych w Polsce oraz do PCT (biuro europejskie) oraz do USPTA (Stany Zjednoczone)
Ponadto:

1984. IX – XI: Nordwest Krankenhaus, Frankfurt/M (Niemcy) – staż na oddziale ginekologicznym
1985 – 89: Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie – 1/2 etatu w Zakładzie Genetyki
1989.VI – IX.: Sokoto Clinic, Sokoto (Nigeria) – gł. konsultant d/s ginekologii i położnictwa

III. Dorobek naukowy

11 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym
1 praca naukowa opublikowana w piśmiennictwie zagranicznym
2 prace wysłana do publikacji
Udział w Programie CVS (Chorion Villi Sampling) w Zakładzie Genetyki CZD (1984-89) – wykonanie pierwszej w Polsce diagnostycznej biopsji trofoblastu w I trymestrze ciąży
Czynny udział w Zjazdach i Konferencjach naukowych, także w posiedzeniach okrągłego stołu poświęconych diagnostyce prenatalnej
Wykład o immunologicznym leczeniu poronień nawykowych na konferencji międzynarodowej „Nowe trendy w terapii immunologicznej” w Lublanie, Słowenia, 2011 r.
Wykład o powikłaniach cięć cesarskich elektywnych i w czasie porodu na konferencji międzynarodowej „Powikłania zapalne i choroby zakaźne w chirurgii”, w Krasnodarze, Rosja, 2012 r.
Wykład o rewitalizacji punktu G, wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej, w Warszawie, 2013 r.
3 referaty wygłoszone na posiedzeniach PTG
Kilkanaście wykładów i prelekcji o nowych metodach leczenia immunologicznego w ośrodkach klinicznych w Polsce (m.in. WIM Warszawa, AM Lublin, PAN Poznań, PAN Warszawa, Śląska AM, itd.) oraz w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Udział w licznych Kongresach i Zjazdach krajowych i zagranicznych, m.in. FIGO 2003 (Santiago) i 2010 (Kapsztad), Światowych Zjazdach Endokrynologii Ginekologicznej 1999 (Buenos Aires), 2000 (Jerozolima), 2001 (HongKong); Kongresach Europejskiego Tow. Onkologii Ginekologicznej 1995 (Knokke), 1996 (Coimbra), 2003 (Bruksela), 2005 (Stambuł), Ginekologii Operacyjnej 2000 (Wenecja); PTG 1996, 2000, 2003, 2005, 2009 i wielu innych.
Odznaczenie medalem im. Pawła Erlicha przez Moskiewską Akademię Nauk Naturalnych za osiągnięcia naukowe – 2008 r.
Jestem Członkiem-Założycielem i wiceprezesem założonego w 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – PTGPiR (z siedzibą w Warszawie)
Prowadzenie szkoleń w PTGPiR (zakończonych wydawaniem certyfikatu)

IV. Główne punkty zainteresowania w praktyce medycznej:

Ultrasonografia położnicza i ginekologiczna w pełnym zakresie, włącznie z badaniami dopplerowskimi
Opieka nad pacjentkami z poronieniami nawykowymi lub/i niewyjaśnionymi przyczynami niepłodności oraz niepowodzeń IVF – diagnostyka immunologiczna i leczenie
Operacje laparoskopowe
Operacje ginekologiczne i cięcia cesarskie
Ginekologia kosmetyczna wraz z operacjami korekcyjnymi