Antonina Lisowska, radiolog

Antonina Lisowska

Antonina Lisowska

Antonina Lisowska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

badania ultrasonograficzne: USG piersi, USG tarczycy, USG brzucha, USG doppler żył kończyn dolnych, USG doppler żył kończyn górnych, USG tkanek miękkich

Godziny przyjęć
środy | 14:30 – 17.30

umów wizytę

Doświadczenie

Antonina Lisowska ukończyła I Wydział Lekarski oraz studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym z pracą dyplomową – „Obrazowanie guzków płuc w Rezonansie Magnetycznym w porównaniu do Tomografii Komputerowej”.

W 2011 r. rozpoczęła rezydenturę z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w II Zakład Radiologii Klinicznej SP CSKw Warszawie przy ul. Banacha 1 A oraz w 2012 r. staż w zakresie diagnostyki chorób sutka w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli pod bezpośrednim i osobistym nadzorem kierownika Zakładu Radiologii lek. med. Iwonny Żelazowskiej-Cieślińskiej.

Od 2010 r. Antonina Lisowska wykonuje badania USG, USG Doppler oraz opisuje badania Rtg. w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1 A. W 2014 r. pracowała zawodowo w Centrum Medycznym ENEL-MED. S A. przy Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

W swoim dorobku ma udział w wielu międzynarodowych szkoleniach i kongresach. Jednocześnie Antonina Lisowska jest wykładowcą I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), kształci również studentów ratownictwa (WUM) i wydziału pielęgniarstwa.

Aktualnie wykonuje badania ultrasonograficzne m.in. w Klinice Medifem.