Ginekologia plastyczna w świetle Evidence-Based Medicine

Materiał pochodzi z Kwartalnika Specjalistycznego SEKSUOLOGIA PO DYPLOMIE

” Ginekologia plastyczna, a nie kosmetyczna czy estetyczna, to dziedzina medycyny zajmująca sie poprawą wyglądu i funkcji narządów płciowych kobiety. Brak standaryzacji w nazewnictwie, dowolność w stosowaniu technik operacyjnych, a nade wszystko skąpa wiedza oparta na nielicznych doniesieniach literaturowych – to przesłanki skłaniające do napisania tego artykułu. Podjęto w nim próbę przedstawienia najczęściej wykonywanych zabiegów z zakresu ginekologii plastycznej, opisy których znaleźć można w fachowych pismach medycznych bądź zostały zaprezentowane na światowych oraz krajowych zjazdach i kongresach. Zwrócono przy tym uwagę na przypadki nieetycznego i zwodniczego postępowania w stosunku zarówno do pacjentek, jak i innych lekarzy, wynikające z braku standardów imerytorycznego nadzoru nad tąmłodą, lecz prężnie rozwijająca się dziedziną medycyny. Poruszono ponadto aspekty etyczno-moralne całego zagadnienia, albowiem nawet środowisko medyczne jest co do zasadności wykonywania zabiegów z zakresu ginekologii plastycznej podzielone. W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność wykonania szeregu badań klinicznych celem wypracowania optymalnych metod leczenia kobiet, cierpiących z powodu nieakceptacji wyglądu i pogorszenia funkcji narządów płciowych.”

Nasz personel medyczny

Lek. med. Michał Barwijuk, specjalista ginekologii i położnictwa, Klinika Kobiet Medifem

Michał Barwijuk

więcej...
Ginekolog plastyczny Andrzej Barwijuk Klinika Kobiet Medifem

Andrzej Barwijuk

więcej...
Marta Andziak gienkolog, Klinika Kobiet Medifem

Marta Andziak

więcej...

Pozostali lekarze