Konsultacja dietetyczna kontrolna

-

czas trwania: ok 45 minut

  • analiza dotychczasowych postępów i korygowanie błędów żywieniowych
  • nauka samodzielnego planowania diety
  • zalecenia dietetyczne
  • badania monitorujące ( masa i skład ciała, pomiary obwodów)

Najlepsi specjaliści

Pozostali lekarze