Badania laboratoryjne i genetyczne

W klinice wykonujemy kompletne badania analityczne, niezbędne do oceny stanu zdrowia pacjenta. Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami w kraju, mając gwarancję jakości i poprawności wyników.

Od listopada 2015 r. dostępne są również badana genetyczne, w tym nieinwazyjny test prenatalny Panorama, test PAPP-A oraz SANCO.

Panorama to nieinwazyjny test prenatalny, określający ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu – co związane jest z wystąpieniem poważnych wad rozwojowych. Najczęściej występujące zespoły wad genetycznych to zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół Edwardsa (trisomia 18 chromosomu), czy zespół Patau (trisomia 13 chromosomu). Test Panorama pozwala także na określenie płci płodu.

SANCO kolejny w naszej ofercie test prenatalny metodą nieinwazyjną, dzięki któremu można wykryć 18 różnych zespołów wad genetycznych płodu. Test jest całkowicie wykonywany w Polsce w laboratorium firmy Genomed S.A. a jego wykonanie pozawla uniknąć inwazyjnych badań, w tym amniopunkcji.