Aneta Jachnis

Dietetyk Kliniczny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Godziny przyjęć

środy 11 – 19

inne godziny przyjęć ustalane indywidualnie

umów wizytę

Doświadczenie

Jest dietetykiem, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jako doktorantka I Wydziału Lekarskiego WUM prowadzi badania w grupie chorych z rakiem trzustki. Jest autorką i wykładowcą zajęć dla studentów kierunku lekarskiego, prowadzi liczne kursy m.in.:  żywienia klinicznego dla lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego. Konsultuje Pacjentów z zakresu dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych, leczenia żywieniowego, dieoterapii w wybranych jednostkach chorobowych, zdrowej redukcji masy ciała. W Klinice MediFem pomaga przede wszystkim kobietom, które chciałyby przeprogramować swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe na zdrową dietę, wprowadzić w życie zasady diety anti-aging oraz Paniom z problemami związanymi z nadmierną masą ciała czy zaburzeniami metabolicznymi.  Interesuje się wpływem stylu życia na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, żywieniem przeciwstarzeniowym oraz dietoterapią w onkologii i innych chorobach.

Wykształcenie:
 • 2008 – 2013 studia I oraz II stopnia na kierunku: Dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • 2014 – obecnie: studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Staże:
 • 2013: staż w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
 • 2014: staż w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Doświadczenie zawodowe:
 • Od 2015 roku: utworzenie i prowadzenie autorskich zajęć dla studentów kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Od 2014 roku: doktorantka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Od 2014 roku: własna poradnia dietetyczna – psychologiczna NutriClinic
 • Od 2011 roku: praca jako dietetyk; konsultacje indywidualne, grupowe, szkolenia, wykłady, warsztaty
 • 2011: członek Komitetu Organizującego III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 2011-2012: prowadzenie edukacji żywieniowej poprzez warsztaty, liczne wykłady m.in.: dla pacjentów kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii szpitala Banacha oraz pensjonariuszy domu opieki przy ulicy Elekcyjnej także wśród pacjentów Instytutu Żywności i Żywienia
 • 2009-2013: wolontariat w Szpitalu im. prof. Orłowskiego w Warszawie na oddziale Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego- zakres działań: przeprowadzanie wywiadów żywieniowych, analiza stanu odżywienia pacjentów na podstawie kart/ historii choroby, badanie PPM u pacjentów kliniki za pomocą kalorymetrii pośredniej, oraz badanie składu ciała za pomocą BIA. Tworzenie bazy danych pacjentów, stanowiącą podstawę do badań naukowych.
 • 2008-2013: praktyki w wymiarze kilkuset godzin m.in. w: Szpitalu na Banacha w Warszawie, Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Szpitalu MSWiA w Warszawie i wielu innych szpitalach klinicznych w Warszawie. Zakres zadań i zdobyte umiejętności- prowadzenie warsztatów i wykładów dla pacjentów. Wywiady z chorymi, zalecenia żywieniowe, praca w zespole medycznym, konsultacje- kontakt z pacjentem, prowadzenie własnych pacjentów.
 • 2009-2013: udział w wieloetapowym projekcie badawczym, który został wyróżniony na międzynarodowej konferencji PTŻDP w Jachrance. („ Porównanie zapotrzebowania na energię obliczonego ze wzoru Harrisa i Benedicta do zmierzonego za pomocą kalorymetrii pośredniej oraz ocena zużycia energii w początkowym okresie żywienia pozajelitowego”)
 • 2009-2010: udział w międzynarodowym projekcie badającym stan odżywienia pacjentów hospitalizowanych ( badanie pacjentów w ramach NutritionDay)
Publikacje:

Od 2010 roku: autor/współautor publikacji naukowych w czasopismach punktowanych przez MNiSW  ( Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 • EPIC ( European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) the biggest prospective study assessing multifactorial effect on the formation of various tumors and chronić diseases. Part I. Research methodology.” Aneta Jachnis, Maciej Słodkowski. 2015 Postępy Żywienia Klinicznego
 • Cholelithiasis in home parenteral nutrition (HPN) patients – complications of the clinical nutrition: diagnosis, treatment, prevention”. Michał Ławinski, Aneta Jachnis, Anna Ukleja, Marek Pertkiewicz. 2014 .Polish Journal of Surgery
 • Gastrojejunostomy inserted through PEG (PEG-J) in prevention of aspiration pneumonia. Clinical nutrition complication in dysphagic patients.2014 Polish Journal of Surgery
 • „ Problemy żywieniowe chorych poddanych pankreatoduodenektomii z powodu raka trzustki. Część I. „. Aneta Jachnis, Maciej Słodkowski 2016. Żywienie Człowieka i Metabolizm
 • „ Nutritional disorders in patients undergoing pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer. Part II.” A.Jachnis, M. Słodkowski 2016. Żywienie Człowieka i Metabolizm

 

Udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych ( udział  oraz wystąpienia/plakaty jako autor/współautor:

 

 • 21 kwietnia 2010 r.: II Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka – praca pt.: „Analiza wskazań do leczenia żywieniowego w warunkach domowych dzieci i młodzieży w materiale własnym”
 • Listopad 2010 r.: Konferencja naukowa Żywienie: zdrowie i choroby
 • Listopad 2010: VIII Warszawskie Forum Żywieniowe
 • kwiecień 2011 r.: III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka praca pt.: „ Popularna dieta wysokobiałkowa, a ryzyko chorób układu krążenia”
 • 2011 rok: praca przedstawiona na Międzynarodowej konferencji ESPEN-u pt.; „ New approach to tratment of phlegmons of the central vatheters tunnels” oraz I Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego praca pt.; „ Nowe podejście leczenia ropowic tuneli cewników centralnych”
 • kwiecień 2012 r.: IV Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka praca pt.: „Porównanie zapotrzebowania na energię obliczonego ze wzoru Harrisa i Benedicta do zmierzonego za pomocą kalorymetrii pośredniej oraz ocena zużycia energii w początkowym okresie żywienia pozajelitowego”
 • kwiecień 2015r:. Terapia Żywieniowa w codziennej praktyce – VII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa. Gdynia
 • czerwiec 2015r.: XVII Zjazd i XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, X Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Sekcji Żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • maj 2016r.: IV Wspólny Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci oraz XI Warszawskie Forum Żywieniowe
 • czerwiec 2016r.: XVIII Zjazd i XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, XI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Sekcji Żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Szkolenia:
 • Maj 2016 r.: Kurs leczenia żywieniowego w warunkach domowych
 • Czerwiec 2015 r.: Kurs leczenia żywieniowego dla członków zespołów żywieniowych
 • Grudzień 2015r.: Kurs leczenia żywieniowego w onkologii
 • Od 2015 r.: Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN, członek sekcji Dietetyki oraz Onkologii Klinicznej
 • 28.02.2010: Warsztaty Ogólnopolskie „ Zaburzenia Odżywiania” organizowane przez IFMSA Poland